คุณสามารถสร้างกรงฟาราเดย์ออกจากอลูมิเนียมฟอยล์สหราชอาณาจักรได้หรือไม่

Aluminium Sheet Supplier