36 ใน x 48 ในแผ่นอลูมิเนียมธรรมดาอาร์เมเนีย

Aluminium Sheet Supplier